Pga. Covid-19-pandemien skal tidsbestilling til lægehuset ske pr. telefon mellem 9-12.
Dette da alle skal visiteres, før man møder op. Tidsbestilling via e-portalen er derfor lukket for nuværende.