En lovændring pr. 1. juli 2018 betyder, at borgere, som har boet mere end tre år i Danmark, skal betale for brug af tolk i Sundhedsvæsenet. Det er lægen, som vurderer, om der er behov for tolk.

Gebyret for tolkebistand er i lægepraksis sat til
334 kr. ved fremmødetolkning
191 kr. ved videotolkning

I lægehuset bruges primært videotolkning.

Det er regionerne, der opkræver gebyret. Det vil sige, at der kommer en regning fra regionen efter dit lægebesøg, hvis der har været brugt en tolk. Der er undtagelser, hvilket vil sige, at der kan være tilfælde, hvor der ikke vil blive sendt en regning. F.eks. er konsultationer med børn fritaget for gebyr.

Spørg i lægehuset, hvis du vil vide mere om hvad det betyder for dig.