• Lægevidenskabelig embedseksamen 2001
  • Speciallæge i Almen Medicin 2015
  • Ph.d.-graden fra Københavns Universitet 2013. Ph.d.-afhandlingen handlede om arbejdet betydning for aldringsprocessen
  • Deltidsforsker på Forskningsenheden for Almen Praksis i København, som er en del af Center for forskning og uddannelse i almen praksis på Københavns Universitet. Er ansat som postdoc i en fireårig deltidsstilling sideløbende med arbejdet i praksis.
  • Medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin og næstformand i selskabets sjællandske afdeling
  • Næstformand i Almenmedicinsk forskningsforum i Region Sjælland
  • Underviser de kommende praktiserende læger i forskningstræning og evidensbaseret medicin
  • Stor erfaring indenfor arbejdsbetingede lidelser, langtidssygefravær og samarbejdet med kommuner om rehabilitering af borgere

DSC_8659Annemoeller