• Lægevidenskabelig embedseksamen 1995
  • Speciallæge i Almen Medicin 2001
  • I praksis siden 2001.
  • Medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin.
  • Aktiv i Diabetes interessegruppe og Respirationsgruppe (KOL og astma).
  • I øvrigt bredt interesseret i pædiatri og gynækologi og bevægeapparatets lidelser.
  • Gennem årene involveret i undervisning og uddannelse af kommende praktiserende læger.
  • Vejleder i forskningstræningen og tutor i det daglige.
  • I tiden som praktiserende læge aktiv i kvalitetsudvikling i almen praksis.

Læge Jette Maria Elbrønd