Thomas Andreasen har ferie i uge  28, 29 og 38.

Jette Elbrønd har ferie uge 38.

Anne Møller har ferie i uge 29, 30 og 31.