Thomas Andreasen har ferie i uge 22, 28, 29 og 38.

Jette Elbrønd har ferie uge 25 og 26.

Anne Møller har ferie i uge 29, 30 og 31.