For at gøre adgangen til e-portalen mere sikker, er det nu muligt at bruge nemID, når du logger på.

Det er dog stadig muligt at logge på UDEN nemID. Dog er der fra central side lavet en ændring, så der nu efter de sædvanlige oplysninger er blevet indtastet, sendes en verifikationskode til din mail. Denne skal indtastes, før end du kan få adgang. Du får en ny verifikationskode pr. login.