Ændring af  telefontid i Lægehuset Rønnede pr. 1 maj 2020.

Fra fredag d. 1 maj ændres lægernes telefontid ml.8-9 i Lægehuset Rønnede.
Du vil ikke længere kunne træffe lægerne på telefonen.
Visitation af akutte tider mellem 8-9 vil herefter varetages af husets personale.
Fra kl.8-9 visiteres til akuttider, der vil ligge om formiddagen.
Som patient skal man derfor indstille sig på, at kunne indfinde sig i lægehuset med kort varsel.
Ændringen foretages for at frigøre tid fra lægerne til at øge antallet af konsultationer til glæde for vores patienter.

Venlig Hilsen
Lægehuset Rønnede